HỒ SƠ VAY VỐN KINH DOANH

Hồ sơ nhân thân: 
    + CMND, sổ hộ khẩu người vay và người bảo lãnh
    + Giấy đăng ký kết hôn/ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
    + Các giấy tờ nhân thân khác ( Photo không cần công chứng)

- Hồ sơ phương án:
    + Hợp đồng mua bán/ thanh toán
    + Kê khai mục đích vay vốn 

Hồ sơ thu nhập: 
    + Giấy phép kinh doanh/ xác nhận kinh doanh
    + Hóa đơn đầu vô đầu ra gần nhất/ sổ sách ghi chép
    + Các nguồn thu nhập khác nếu có: Lương, công ty

- Hồ sơ tài sản thế chấp:
    + Giấy tờ nhà muốn thế chấp
    + Tờ khai trước bạ
    + Hợp đồng mua bán ( nếu có)
Duyệt cho vay kinh doanh lãi suất ưu đãi thấp nhất 0,5%!!

THẾ CHẤP HCM: 0905-966.964     Miền Bắc: 0977 194 999