- Đăng ký vay tín chấp đến 10 triệu tại Doctor Đồng toàn quốc trừ khu vực Hải Phòng: Nhấn vào đây
- Đăng ký cầm cavet xe tại DongShopSun khu vực HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nội: Nhấn vào đây
- Đăng ký cầm tài sản hoặc giấy chứng nhận sở hữu tài sản tại F88 khu vực: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Yên, Hải Phòng: Nhấn vào đây